- Verloving -

Peter&Kelly
Peter&Kelly

... van Kelly Elizabeth Jane Marshall uit Vancouver, Canada,
en Pieter Izaak Johannes Passchier uit Groningen, Nederland.

ringen
Handen met de ringen

We zijn zo blij dat we kunnen meedelen dat we verloofd zijn en onze blijdschap met jullie kunnen delen! Het gebeurde in Wales op 14 april 2003... We waren op een vakantie aan de westkust, net ten noorden van Cardigan met een aantal medestudenten van de bijbelschool en we gingen nog even wandelen in de namiddagzon terwijl onze vrienden aan het koken waren. We gingen de gebedstuin binnen bij het retraitecentrum waar we verbleven, wandelend op de paden, genietend van de bloemen en elkaars gezelschap. Door een leistenen poort, begroeid met klimop, kwamen we in de binnentuin. Daar, gezeten op een houten bankje bij de muur in de gouden namiddagzon, met uitzicht op een bloeiende kersenboom, vroeg Peter aan Kelly of ze met hem wilde trouwen. Hij kon echter niet neerknielen... want op zijn knieen zat een lieflijk meisje! Het was een spontaan moment, er waren nog geen ringen, maar onze vrienden gaven ons de volgende dag twee speelgoedringen met een dolfijn - we hadden die dag namelijk dolfijnen gezien in de zee!

dolfijnen
Een paar dolfijnen

Binnen een week -na een wandeling op een schitterend pad langs de kliffen- vonden we de gevlochten ringen die we in gedachten hadden. We mengen de Canadese en Nederlandse tradities - we hebben allebei een verlovingsring, en zullen daarna allebei een andere trouwring krijgen. De trouwdag is bepaald op 23 augustus 2003 in Vancouver, Canada, met een -tweede- kerkelijke inzegening in Groningen, Nederland op 19 september 2003. Iedereen is -bij beide!- van harte welkom.

Voor onze veloving
Voor onze veloving...

Het verhaal van ons samen begon op All Nations Christian College in september 2002 toen Peter aan zijn tweejarig programma begon. Kelly had er al een jaar opzitten van hetzelfde programma - Bijbelse en Interculturele Studies. We waren bij hetzelfde project ingedeeld en hadden wekelijks contact in een werksituatie. Daarnaast maakten we deel uit van dezelfde vriendenkring zodat we elkaar ook in een sociaal verband vaak meemaakten. Al snel ontdekten we gemeenschappelijke interesses zodat we af en toe lange gesprekken hadden, wandelingen maakten in het liefelijke Engelse landschap en samen baden. Pas toen de lente begon te ontluiken begonnen we te ontdekken dat we ook meer persoonlijk in elkaar geinteresseerd waren. Uiteindelijk kregen ook onze harten de kans om zich te uiten en namen we de stap naar een exclusievere vriendschap - op 9 maart om precies te zijn. Vanaf die tijd stralen -zo zegt men- onze gezichten en lopen we met extra veerkracht in onze passen. We zijn er zelfs van 'beschuldigd' dat we op wolken drijven! We zijn al enorm door elkaar gezegend, maar bovenal door de almachtige God die overal voor gezorgd heeft! Hij, die bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, naar de kracht die in ons aan het werk is (Efeziërs 3:20)!

samen
Na onze verloving!

Bedankt voor het delen in onze blijdschap!


Alle goeds & Gods zegen,
Peter & Kelly

P.S. Om op de hoogte te blijven van onze belevenissen en toekomstplannen, kijk regelmatig op http://www.passchier.net.