Peter & Kelly

op (De) Weg

Laatst gewijzigd: 13/01/2024 13:43 GMT   RSS


Dutch version Nieuws Gebed Artikelen Weblog Info English version Engelse versie

Fotopagina 1 — Kennismaking met All Nations

November 2002

Andere fotopagina's:November 2004Maart 2004April 2003

Eind september 2002 verliet ik m'n flatje in Groningen om te gaan studeren in Engeland aan All Nations Christian College ten noorden van Londen...

Reis — Mijn vader bracht me met de auto, m'n fiets op het dak, de wagen volgeladen. Zon tot Calais, storm en regen op zee, maar weer droog in Engeland.

stadhuis
Stadhuis van Calais

auto
Wagen volgeladen

krijtkust
Krijtrotsen bij DoverCollege — Deze bijbelschool richt zich uitsluitend op het opleiden van werkers over (cultuur)grenzen, bijna alle onderwijsprogramma's heten Bijbelse en Interculturele Studies. Verder is er een jaar voor ervarener zendingswerkers, er is de mogelijkheid om een universitaire graad te halen, en er is een jaar voor Sport Leiderschap op Intercultureel vlak (voor het eerst dit jaar). Ik sta ingeschreven voor de cursus Bachelor of Arts in Missiological Studies, een driejarig programma (waarvoor mensen met een HBO of universitaire vooropleiding met voldoende bijbelse achtergrond een jaar vrijstelling kunnen krijgen).

All Nations Christian College
Vooraanzicht College

binnenplaats
Binnenplaats College

kamer van buiten
In mijn kamer brandt het licht...Kamer — De 'vleugel' waarin mijn kamer zich bevindt bestaat uit drie verdiepingen van een gang met aan beide zijden 2 kamers en aan het eind een WC. Bij het binnentreden van de kamer die me was toegewezen was het een hele opluchting om te ontdekken dat er maar 1 bed in mijn kamer stond: geen kamergenoot dit jaar! Een kleine kamer, maar alles paste erin, met uitzicht op het bos.

kamer 1

kamer 2

kamer 3

kamer 4kamer 5

kamer 6

kamer 7

kamer 8
uitzicht

Omgeving — In het bos worden fazanten gehouden, maar er zijn ook heel veel eekhoorntjes — moeilijk om goed op de foto te krijgen! Het college, gehuisvest op het landgoed Easneye, is gelegen op een heuvel met aan de voet het riviertje de Lea, dat naar Londen stroomt en in de Thames uitmondt. Naar het zuiden ligt op enkele kilometers het plaatsje Stanstead Abbotts met het stationnetje St.Margaret's, naar het noorden ligt de plaats Ware, waar winkels zijn op twintig minuten fietsafstand. Daar weer vlakbij ligt Hertford, de hoofdstad van het district.

Tutorgroup — Iedere student, docent en stafmedewerker wordt voor een jaar ingedeeld in een Tutorgroup, die een beetje als je huisgezin fungeert — in dit gezelschap wordt je verjaardag gevierd en kom je gemiddeld 3 keer per week bijelkaar voor bijbelstudie, gesprek en gebed. Onze tutors zijn Joe, het hoofd van de school, en Stan, mijn persoonlijke tutor, die bibliothecaris en leraar grieks is; van de huidige stafleden is hij het langst aan All Nations verbonden, al meer dan 25 jaar.

Chores — In Nederland noemen we dit corvee... de eerste helft van het eerste trimester heb ik keukenwerk gedaan, serveren en afwassen, de tweede helft van het eerste trimester en de eerste helft van het tweede heb ik een taak in het studentenbestuur als 'Worship-representative', aanbiddingsvertegenwoordiger. Helaas—het is niet m'n hobby— blijkt mijn taak voor het meerendeel te bestaan uit het het zorgen voor de Workroom — de knip&plak-kamer zeg maar, waar ook de sheets voor de muziek worden bewaard. Verder bestaat het werk uit coördineren van de aanbiddingsdiensten en algemeen bestuur—vergaderen dus! Het mooie is bovendien dat je geen dagelijks corvee hoeft te doen en onderhoudswerkzaamheden om de twee weken.

klas-raam
Anthropologieklas raamkant

klas-midden
Anthropologieklas middenvak

docent Dave Burnett
Dave Burnett over zijn lievelingsstamVakken — Het eerste trimester volg ik de vakken Nieuwe Testament: Evangeliën en Handelingen (met nadruk op de verschillende benaderingswijzen door de eeuwen heen); Intercultureel Leven & Werken (gevarieerde onderwerpen als communicatie, organisaties, financiering, techniek); Genesis (van onze Messiaans-Joodse leraar); Culturele Anthropologie (van de bekende Dave Burnett). Verder volg ik Pastorale Studies en Hebreeuws het hele jaar door. Om praktische ervaring op te doen wordt elke student geplaatst in een bediening, voor mij is dat dit jaar Theological Education by Extension (TEE—theologisch nevenonderwijs, bedoeld voor bijbelstudieleiders en lekenpredikers) met dit jaar als onderwerp De vier evangeliën. Door de brede ontwikkeling van de cursisten en de diepgang van de stof is hier veel te leren!

United Reformed Church Hatfield

Kerk — Dit jaar ben ik met 2 andere studentes geplaats in Christ Church, de United Reformed Church in Hatfield, een stadje ruim 20 km verderop. Op zondagmorgen komen daar zo'n 50 mensen samen — er kunnen nog meer bij! De gemeente is een samenvoeging van verschillende tradities, en het voorgangersechtpaar is erg positief; het is de eerste gemeente in de regio waar de Alpha-cursus werd gehouden.

Mensen — Zo langzamerhand beginnen we diverse contacten op te bouwen; de grote groep van bijna 150 studenten lijkt plotseling niet meer zo onoverzichtelijk als ieder gezicht vertrouwd is. Ook de meestal spontane gebedsgroepjes worden nu gevormd, met mijn kerkgroepje bidden we voor het aantrekkelijker worden van de gemeente, we hebben een mannen-gebedsgroep met daarnaast een persoonlijke 'accountability-partner' (zodat je elkaar verantwoording kan vragen), en ik neem deel aan een groep die voor de geestelijke groei van de college bidt, en aan een gebedsgroep voor Zuidoost-Azië.


Canaderlandse vlagBegin pagina


Voor commentaar op deze website, ga naar de Informatie pagina. Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS 2.0